III Bieg Zajączka Wielkanocnego

http://www.biegzajaczka.pl
https://www.facebook.com/biegzajaczkawielkanocnego/

31 marca – tradycyjnie na dystansie 5 lub 10km, marsz NW 5km, do wyboru również biegi dzieci na dystansie 200-1500m w zależności od kategorii wiekowej.