6. Kurdeszowa (Za)Dyszka

http://www.kurdeszowazadyszka.pl/
https://www.facebook.com/events/558897427783657/

Bieg na 10 km ulicami Kostrzyna.