• 3… 2… 1… start

    Ile razy już to słyszeliście? I ciągle nie macie dosyć? To tak jak my! Niniejszym uważam Grupę Biegową Wielkopolskich Biegaczy za otwartą 🙂

    Czytaj więcej